Diplomatia Vechiului Regat 1878-1914

Diplomatia Vechiului Regat 1878-1914Rudolf Dinu

Diplomatia Vechiului Regat 1878-1914

Studiile reunite in acest volum au un argument comun: acțiunea externă a Romaniei la finele veacului al XIX-lea. In paginile lor analizez o serie de aspecte definitorii ale diplomației Vechiului Regat (1878-1914), fiind discutate atat politica externă și strategiile de securitate dezvoltate de statul roman in epoca regelui Carol I, cat și rolul structurilor guvernamentale abilitate și al elitei diplomatice in proiectarea și gestionarea strategiilor de politică externă ale Romaniei.
Termenul diplomație se regăsește așadar in paginile cărții atat cu sensul de politică externă și de securitate a statului roman, cat și cu acela de proces de negociere și deliberare prin intermediul căruia comunitatea epistemologică a diplomaţilor și decidenţii abilitaţi promovează pacea și cooperarea intre state.

Monitorul oficial

Author: admin

Share This Post On