Situaţia evreilor din România între anii 1940-1944

StanFlorin C. Stan

Situaţia evreilor din România între anii 1940-1944

Bibliografia de specialitate a temei privind situaţia evreilor din România în anii celui de-al Doilea Război Mondial s-a îmbogăţit cu o nouă contribuţie de anvergură datorată dr. Florin C. Stan. De subliniat că autorul, specialist al Muzeului Marinei Române şi lector asociat al Facultăţii de Istorie şi Ştiinţe Politice din cadrul Universităţii ,,Ovidius” Constanţa, a publicat până în prezent zeci de studii referitoare la diferite aspecte ale temei abordate, asumându-şi rolul, deloc facil, de abordare independentă a cercetării, dar atât de util devoalării de pe poziţii nepartizane a unui adevăr istoric delicat sau adesea politizat.
Volumul de faţă reprezintă rodul unor ample cercetări în arhivele din ţară – între care menţionăm arhivele CNSAS, Militare, SRI, MAE, ale Centrului pentru Studierea Istoriei Evreilor din România, ale Arhivelor Naţionale – dar şi de peste hotare, în primul rând din Republica Moldova. Pe parcursul a 11 capitole autorul a abordat problematica istoriografiei domeniului, a trecutului evreilor în spaţiul românesc, a situaţiei juridice a acestora în perioada regimului antonescian, a opţiunilor politice şi a situaţiei din Basarabia, Bucovina şi Transnistria. Alte aspecte semnificative ale cercetării vizează atitudinea Bisericii Ortodoxe Române faţă de ,,problema evreiască”, lagărele de muncă şi de internare ca şi munca obligatorie la care au fost supuşi etnicii evrei în acea perioadă.
După prof. univ. dr. Ion Calafeteanu, care a semnat Prefaţa acestui volum, meritul deosebit al lucrării, ca şi al autorului constă în bogăţia de informaţii inedite ca urmare a cercetărilor întreprinse în arhive, calitate care fac din această contribuţie ,,un adevărat eveniment editorial”.
Potrivit conf. univ. dr. Silviu Miloiu, care semnează Postfaţa volumului, se poate evidenţia că ,,prin critica atentă a surselor, prin coroborarea faptelor istorice pentru a reda imagini verosimile ale evenimentelor, ca şi prin expunerea echilibrată a aspectelor cercetate, dr. Florin C. Stan a pus la dispoziţia specialiştilor un produs istoriografic de cea mai înaltă ţinută ştiinţifică”.
Menţionăm că lucrarea recomandată se află deja în unele din marile biblioteci universitare din ţară, din Republica Moldova şi din Israel.

Argonaut

Author: admin

Share This Post On