UNA GENERAZIONE DOPO. 1989-2014

Seminar de studii italo-român

cu ocazia celebrării a 25 de ani de la sfârşitul regimului comunist în România

O GENERAŢIE DUPĂ. 1989-2014

UNA GENERAZIONE DOPO. 1989-2014

in occasione del 25° anniversario della fine del regime comunista in Romania

Sala Stoicescu – Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti

Convegno di studi italo-romeno

14 noiembrie 2014

Bd. Mihail Kogălniceanu, 36-46

ORELE 08.30 – Primirea participanţilor şi cafea

Mircea Dumitru, Rectorul Universităţii din Bucureşti

Dan Berindei, Vicepreşedinte al Academiei Române

Pasquale Basilicata, Director General al Universităţii Roma Tre

Emil Barna, Prorectorul Universităţii din Bucureşti

Ezio Peraro, Directorul Institutului italian de cultură

Francesco Guida, Directorul Departamentului de Ştiinţe Politice (Roma Tre) şi al Asociaţiei italiene de studii sud-est europene (AISSEE)

Laurenţiu Vlad, Decanul Facultăţii de Ştiinţe Politice, Universitatea din Bucureşti

Ion Bulei, Centrul româno-italian de studii istorice (CeRISS)

Invito al viaggio: vol. 1: Romania, Roma TrE-Press (Ediţii universitare Roma Tre).

Prezintă: Elisabetta Pallottino, directoarea Departamentului de Arhitectură şi Silvia Terzi, directoarea Departamentului de Economie.

Pauză

Francesco Guida, Imaginea sinelui: câteva trăsături caracteristice ale ceauşismului în epoca sa “de maturitate”

Mioara Anton, Consens şi contestaţie. Societatea şi puterea politică în România comunistă (1965-1989)

Ana Maria Catanuş, Disidenţa românească în anii ’70-’80: proiecte-eşecuri-reuşite

Alberto Basciani, Succesul şi umbrirea imaginii României lui Ceauşescu în Italia

Pauză de prânz

Bogdan Murgescu, Situaţia studiilor asupra evenimentelor din decembrie 1989

Alexandru-Murad Mironov, URSS-ul lui Gorbaciov şi anul ’89 românesc

Antonio D’Alessandri, Anul ’89 românesc în presa italiană

Adrian Niculescu, Acţiunea Italiei pentru libertatea României în momentul Revoluţiei din 1989

Pauză

Sorina Soare, Reînnoire cu două viteze: partidele politice şi clasa conducătoare

Aurora Martin, Redefinirea identităţii feminine în societatea românească postcomunistă

Gheorghe Stoica, România şi Uniunea europeană: speranţe, deziluzii, succese

Lucrările colocviului se vor desfăşura în limbile română, engleză, italiană, fără interpretariat simultan

Author: admin

Share This Post On