Convegno

Cultura e politica nel Sud-est dell’Europa. Secoli XV-XX

Chişinău Repubblica Moldova 1 settembre 2010

Programma:

dr. Alberto Basciani (Universitatea Roma TRE, Italia),
Italia, România şi Basarabia de la semnarea Tratatului din 1920 până la ratificarea lui în anul 1927.
dr. Stelu Şerban (România),
Concepţia etnică în opera sociologică a lui Petre V. Ştefănucă.
dr. Gheorghe Nicolaev,
Politici comemorative în RSS Moldovenească, anii 60-70 ai sec. XX.
dr. Virgil Bârlădeanu,
Nostalgia după URSS: Reprezentări, atitudini, contexte în Republica Moldova (2001-2009).
acad. Andrei Eşanu,
Valentina Eşanu,
Ipoteză privind căsătoria lui Alexandru, fiul lui Ştefan cel Mare.
Întrebări şi dezbateri
Cuvânt de încheiere
Coordonator: acad. A. Eşanu

Author: admin

Share This Post On